งวดประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
             
    297411    
             
181  789
    92  
         
  101  664