1 มิถุนายน 2566
             
    125272    
             
681  000
    09  
         
  971  386