งวดประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2564
             
    077258    
             
740  739
    82  
         
  485  401