งวดประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2564
             
    691861    
             
054  007
    17  
         
  447  668