งวดประจำวันที่ 16 กันยายน 2564
             
    070935    
             
609  817
    90  
         
  379  007